Prawo rodzinne i opiekuńcze


Usługi Kancelarii Prawnej Link & Przywóski w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmują zarówno sprawy wynikające ze stosunków małżeńskich, jak również związane z uregulowaniem stosunków między rodzicami i dziećmi.

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • doradztwo w sprawach majątkowo-małżeńskich, w tym sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew/wniosek, pism procesowych
  • konsultacje w czasie trwania postępowania sądowego
  • zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie, separację, podział majątku,  ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa i w innych sprawach małżeńskich
  • zastępstwo procesowe w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, uznania dziecka, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka i ustalenia kontaktów z dzieckiem
  • zastępstwo procesowe w sprawach alimentacyjnych w tym o obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej przed sądem opiekuńczym, w tym w sprawach o ustalenie kontakt ów z dziećmi, o wykonywanie kontaktów z dziećmi oraz o nakaz wydania dziecka
  • prowadzenie spraw o ustanowienie opieki lub kurateli

Sprawy o rozwód

Kancelaria świadczy pomoc prawą w sprawach o rozwód zarówno z orzekaniem o winie jak  i bez orzekania o winie.  Prowadzenie sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie wymaga gruntownego przygotowania klienta i zgromadzenia dowodów wskazujących na zawinienie małżonka  w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ustawodawca nie przewiduje stopniowania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, stąd, aby przypisać wyłączna winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego Klient musi dysponować odpowiedni materiałem dowodowym. Najczęstszymi przyczynami uznania małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest niewierność małżeństwa, stosowanie przemocy psychicznej, ekonomicznej, fizycznej, alkoholizm, czy bezzasadne porzucenie rodziny. Wyliczenia oczywiście są przykładowe. Kancelaria współpracuje z biurem detektywistycznym, które pomagają zgromadzić materiał faktograficzny potrzebny do wykazania zawinienia małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Sprawy o alimenty

Alimenty są to środki utrzymania i wychowania należne między krewnymi. Najczęściej obowiązek alimentacyjny jest realizowany między rodzicami, a dziećmi. Co istotne, obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasem, czyli uzyskaniem danego wieku przez dziecko. Nie wygasa także automatycznie po upływie ukończenia przez dziecko 18 lat, czy zakończeniu edukacji.

Z uwagi na fakt, iż potrzeby dziecka ulegają zmianą i zmianie ulegają także koszty utrzymania dziecka, zmienia się także zakres obowiązku alimentacyjnego, czyli wysokość alimentów.  Kancelaria świadczy pomoc w wszelkich sprawach zarówno w sprawach o podwyższenie, obniżenia, czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria świadczy pomoc prawą w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa. Z powództwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić matka dziecka, ojciec dziecka, a także samo dziecko po ukończeniu przez nie 18 lat. W powyższych sprawach sąd rozpoznający sprawę orzeka także o władzy rodzicielskiej na dzieckiem, o nazwisku dziecka, a także o alimentach należnych dziecku. W procesy o ustalenie ojcostwa często sąd posiłkuje się badaniami DNA, chyba, że samo pochodzenie dziecka od mężczyzny nie jest sporna. Kancelaria oferuje szerokie wsparcie prawne w powyższych sprawach.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa. Z powyższą sytuacją mamy do czynienia, gdy dziecko nie pochodzi od męża matki. Wówczas zarówno matka jak i jej mąż mogą wytoczyć powództwo o ustalenie, bądź zaprzeczenie ojcostwa. W szczególnych sytuacjach powództwo może wytoczyć także prokurator.Kluczowy jest termin do wytoczenia powództwa, który wynosi 6 miesięcy i  który dla matki liczy się od daty urodzenia dziecka, a dla męża matki od daty dowiedzenia się o urodzeniu dziecka.

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o kontakty rodziców z dziećmi są jednymi z najczęstszych spraw prowadzonymi przez sądy rodzinne. Mamy z nimi do czynienia, gdy między rodzicami jest konflikt w zakresie widzeń z dzieckiem. W powyższych sprawach bardzo często ujawnia się syndrom PASS( parental alienation syndrome), czyli syndrom uzależnienia dziecka od jednego z rodziców, który walcząc o kontakty  z dzieckiem świadomie, bądź nieświadomie wikła dziecko w konflikt przeciwko drugiemu rodzicowi. Często do chodzi dalszych etapów postępowania, czyli zagrożenia drugiemu rodzicowi grzywną za niewykonywanie kontaktów, a następnie do nałożenia grzywny na rodzica, który w sposób świadomy uniemożliwia kontakt z dzieckiem. Kancelaria świadczy także pomoc w sprawach o przymusowe odebranie dziecka.

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies