Kariera

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Link Financial Group – jednego z europejskich liderów branży finansowej w obszarze zarządzania wierzytelnościami. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:


Specjalista ds. wsparcia procesów sądowo-egzekucyjnych
Miejsce pracy: Łódź


Zadania:
• Kreowanie i usprawnianie procesów wspierających obsługę sądową i egzekucyjną;
• Współpraca z działem analiz w zakresie tworzenia procesów/raportów wspierających obsługę procesów sądowych i egzekucyjnych;
• Wsparcie zespołu sądowego i egzekucyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji sądowo-egzekucyjnej od strony technicznej;


Oczekujemy:
• Zaawansowana obsługa pakietu MS Office, szczególny nacisk na excel;
• Podstawy programowania i obsługi programów graficznych;
• Umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków;
• Silna orientacja na cel i konsekwencja w działaniu;
• Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
• Mile widziane doświadczenie w doświadczenie zdobyte w pracy w kancelariach czy firmach windykacyjnych na podobnym stanowisku;


Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Stałe wynagrodzenie + system premiowy
• Ciekawe i urozmaicone zadania
• System benefitów m.in.: karta sportowa, ubezpieczenie na życie i lekowe, opieka medyczna, owocowe czwartki
• Pracę w dobrej atmosferze w komfortowym biurze w centrum Łodzi.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) na adres e-mail: [email protected]

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Link & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Link & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Link & PRZYWÓSKI z siedzibą w Łodzi (90-043) przy ul. Targowej 35, NIP: 7272577881, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być cofnięta;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia, nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie niezwłocznie usunięte;
  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  1. pracownikom Administratora biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
  2. podmiotom zewnętrznym, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  3. podmiotom zależnym od Administratora tj. LINK & PRZYWÓSKI w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody;
  4. podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Oczekujemy:

 • • doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców
 • • umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej
 • • umiejętności rozwiązywania problemów
 • • dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

 • • atrakcyjną pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii
 • • możliwość rozwoju zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) na adres e-mail: [email protected]

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Obligo & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k.w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Obligo & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k.w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Obowiązek informacyjny

 1. OBLIGO & PRZYWÓSKI z siedzibą w Łodzi (90-043) przy ul. Targowej 35, NIP: 727-25-65-205 , działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być cofnięta;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia, nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie niezwłocznie usunięte;
  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  1. pracownikom Administratora biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
  2. podmiotom zewnętrznym, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  3. podmiotom zależnym od Administratora tj. OBLIGO & PRZYWÓSKI w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody;
  4. podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 

Opis stanowiska pracy:

 • • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii
 • • tworzenie projektów pism procesowych

Wymagania:

 • • absolwent Wydziału Prawa w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej lub radcowskiej
 • • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • • dobra organizacja pracy
 • • samodzielność, komunikatywność
 • • umiejętność pracy w zespole i budowanie dobrych relacji ze współpracownikami

Oferujemy:

 • • atrakcyjne wynagrodzenie
 • • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) na adres e-mail: [email protected]

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Obligo & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k.w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Obligo & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k.w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Obowiązek informacyjny

 1. OBLIGO & PRZYWÓSKI z siedzibą w Łodzi (90-043) przy ul. Targowej 35, NIP: 727-25-65-205 , działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być cofnięta;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia, nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie niezwłocznie usunięte;
  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  1. pracownikom Administratora biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
  2. podmiotom zewnętrznym, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  3. podmiotom zależnym od Administratora tj. OBLIGO & PRZYWÓSKI w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody;
  4. podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies