Kariera

Jeśli jesteś ambitnym studentem prawa i myślisz o odbyciu praktyk w dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej, Kancelaria LINK & Przywóski to miejsce właśnie dla Ciebie.

Korzyści z odbycia praktyk w naszej Kancelarii:

 • • możliwość poznania realiów pracy w kancelarii prawnej
 • • zdobycie i poszerzenie doświadczenia
 • • rozwój umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej
 • • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce (law in action)
 • • najlepszym praktykantom oferujemy możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk

Wymagania dla przyszłych praktykantów:

 • • student / studentka prawa ostatnich lat
 • • dobre wyniki w nauce
 • • biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Lex
 • • wysoka kultura osobista
 • • komunikatywność
 • • mile widziana znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

 

Zachęcamy do złożenia CV wraz ze zdjęciem i listu motywacyjnego na adres: [email protected]

Prosimy o dołączenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Link & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Link & Przywóski Kancelaria Prawna sp. k. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Link & PRZYWÓSKI z siedzibą w Łodzi (90-043) przy ul. Targowej 35, NIP: 7272577881, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być cofnięta;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia, nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie niezwłocznie usunięte;
  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  1. pracownikom Administratora biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
  2. podmiotom zewnętrznym, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  3. podmiotom zależnym od Administratora tj. Link & PRZYWÓSKI w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody;
  4. podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies