Prawo pracy


Kancelaria Prawna Link & Przywóski dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi łączącymi pracowników lub współpracowników z pracodawcą. W sprawach dotyczących tej gałęzi prawa prawnicy Kancelarii reprezentują interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców, a w szczególności doradzają w zakresie:

  • opracowywania umów o pracę
  • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności (NDA)
  • opracowywania kontraktów menedżerskich
  • tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania
  • opracowywania dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji (doradztwo na rzecz ABI) oraz tzw. Kodeksów etycznych
  • opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą treści lub rozwiązaniem stosunku pracy
  • pomocy prawnej w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa
  • reprezentowania Klientów przed sądami pracy
  • przygotowywanie pozwów o m.in. ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy,  zapłatę odszkodowania z tytułu  nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika umyślnie bądź nieumyślnie, zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, odszkodowanie w związku z wygaśnięciem stosunku prawy w następstwie śmierci pracodawcy

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies