Działalność Pro Bono

DORADZAMY, SZKOLIMY, FUNDUJEMY STYPENDIA

Link & Przywóski Kancelaria Prawna prowadzi działalność pro bono, głównie w formie:

  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
  • prowadzenia otwartych szkoleń dla przedsiębiorców i studentów
  • fundowania stypendiów dla najzdolniejszych studentów prawa
  • porad prawnych dotyczących zabezpieczania należności w obrocie gospodarczym

W sobotę 07.09.2013 prawnicy Kancelarii Adwokackiej "OBLIGO" Sieczkowski i Spółka jak co roku wzięli udział w akcji ADWOKACI PRO BONO.

Istotą cyklicznej inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej jest umożliwienie nieodpłatnego skorzystania z porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W czasie Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Porad Prawnych w siedzibie Kancelarii Adwokackiej "OBLIGO" Sieczkowski i Spółka przy ul. Legionów 93/95 dyżurowało siedmioro prawników - dwóch adwokatów (Bogumił Sieczkowski, Patryk Fiks) oraz pięcioro aplikantów adwokackich (Agata Antczak-Zapart, Beata Araszkiewicz, Joanna Lis, Marcin Pustelnik).

Adwokaci najczęściej udzielali porad z zakresu prawa spadkowego (dotyczące przeprowadzenia postępowanie spadkowe oraz wydziedziczenia spadkobiercy itp.) oraz prawa cywilnego. Pojawiały się również pytania z zakresu prawa podatkowego dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz podatku w przypadku darowizn.

Od 2009 roku „OBLIGO” Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka w ramach programu Młodzi w Łodzi przyznaje stypendia wyjątkowym studentom prawa.

Udział w programie „Młodzi w Łodzi”, którego celem jest zachęcanie zdolnych i ambitnych młodych osób do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wpisał się już na stałe w działania Kancelarii

Pierwszą naszą stypendystką była pani Anna Andrzejewska, kolejną pani Joanna Lis a w edycji 2012  stypendystą został pan Dominik Seczkowski.

Życzymy samych sukcesów i mamy nadzieję, że przyznawane przez nas stypendia okażą się pomocne w realizacji planów i zamierzeń.

Informacje na temat stupendiów fundowanych przez Kancelarię Adwokacką „OBLIGO” Sieczkowski i Spółka

rok 2012

rok 2011

rok 2010

W dniu 20 lutego 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wprowadziła istotne, korzystne zmiany dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swoje wierzytelności pieniężne na nieruchomościach, budynkach lub lokalach dłużnika lub innych osób, z nim powiązanych.

Jakie korzyści uzyskuje przedsiębiorca korzystający z hipoteki ?

Korzyści wynikające z ustanowienia np. hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika są oczywiste. Przede wszystkim wskazać należy, że przedsiębiorca, który w ten sposób zabezpieczył swoją wierzytelność korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia z nieruchomości przed pozostałymi wierzycielami, którzy nie dokonali wpisu hipoteki lub dokonali wpisu późniejszego. Ponadto wierzyciel uzyskuje zaspokojenie z nieruchomości nawet wtedy, gdy nastąpi zmiana jej właściciela, albowiem hipoteka podąża za nieruchomością, a nie za osobą dłużnika.

Bez obawy przedawnienia.

Co więcej, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza prawa wierzyciela do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką. Hipoteka wygasa bowiem dopiero z chwilą zaspokojenia wierzytelności przez dłużnika, a w sytuacji, gdy wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość, to wpis hipoteki gwarantuje wierzycielowi odrębne zaspokojenie z nieruchomości dłużnika.

Jedna hipoteka - kilka wierzytelności

Ustawodawca zlikwidował dotychczasowy podział hipoteki na zwykłą i kaucyjną. W obecnym stanie prawnym istnieje zatem jedna hipoteka, która zabezpiecza różne wierzytelności pieniężne – te istniejące i te przyszłe, zarówno w walucie polskiej jak i w obcej, wierzytelności warunkowe o ustalonej lub nieustalonej wysokości. Tym samym hipoteka stała się elastycznym narzędziem ochrony wierzyciela, z czego przedsiębiorcy winni korzystać, aby zawczasu chronić się przed niewypłacalnością dłużnika. Odejście od dualizmu hipotek stanowi ułatwienie dla wierzycieli: nie ma potrzeby, jak dotychczas, składania dwóch odrębnych wniosków o założenie dwóch hipotek i dwukrotnego ich opłacania. Co więcej, wierzyciel na podstawie nowelizacji ustawy uzyskał prawo zabezpieczenia jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności, i to niekoniecznie tego samego wierzyciela. Nadto ustawa wprowadziła instytucję rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym, w granicach wygasłej hipoteki. W praktyce oznacza to, że właściciel nieruchomości (dłużnik hipoteczny) po spłaceniu jednego długu zabezpieczonego hipoteką będzie mógł przenieść w to miejsce hipotekę z dalszej kolejności.

Jak ustanowić hipotekę?

Ważne jest, aby wierzyciel złożył poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Jakiekolwiek braki w tym zakresie spowodują zwrócenie wniosku bez uprzedniego wzywania przedsiębiorcy do uzupełnienia. Warto pamiętać, że o kolejności wniosku o wpis hipoteki rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu (za chwilę wpływu wniosku uważa się godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek wpłynął do sądu). Dlatego tak ważne jest, aby wniosek był poprawny i mógł skutkować wpisaniem hipoteki obciążającej nieruchomość dłużnika. Niestety, często przedsiębiorcy tracą atrakcyjne zabezpieczenie hipoteczne, albowiem jedynie ze względów proceduralnych spotykają się z negatywną decyzją sądu, co skutkuje "ucieczką" dłużnika z nieruchomością, która mogłaby służyć wierzycielowi jako realne zabezpieczenie.

OBLIGO wpisuje hipoteki po nowemu

Od pierwszego dnia obowiązywania nowej hipoteki OBLIGO konsekwentnie zabezpieczenia wierzytelności swoich Klientów hipoteką. Nasi prawnicy uzyskują tzw. tytuł egzekucyjny lub tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, kompletują wszystkie wymagane prawem załączniki, prawidłowo wyliczają sumę hipoteki, wypełniają formularz wniosku o wpis hipoteki oraz wnoszą opłatę sądową na rachunek bankowy właściwego sądu. Wszystkie te czynności zabezpieczają wierzyciela przed oddaleniem wniosku o wpis i skierowaniem przedsiębiorcy "na koniec kolejki" niezaspokojonych wierzycieli.

 

Agata Antczak – Zapart
prawnik w kancelarii adwokackiej
"OBLIGO" Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka sp. k

"OBLIGO" Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka, we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi w ramach Systemu Doradztwa i Szkoleń zapraszała przedsiębiorców i osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą na cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych metodom dbania o należności w firmach.

Jak unikać zagrożeń finansowych? Jak skutecznie zarządzać należnościami i przeciwdziałać pojawieniu się zatorów płatniczych? Czy stosować zabezpieczenia przed, czy też po zaistnieniu zadłużeń? W jaki sposób zachować stabilną płynność finansową?

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Kancelarię, we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi miały na celu dostarczenie przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy z zakresu najskuteczniejszych metod dbania o należności.

Na pierwsze z nich, pn. „Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym” zapraszaliśmy 24 listopada w godzinach 10:00-13:00 do malej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenie byłi skierowane głównie do właścicieli firm, członków zarządów, finansistów i księgowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

• Formularz zgłoszeniowy
• 
Program szkolenia

Reprezentant Kancelariii prowadził dyżur telefoniczny w ramach akcji "Na swoim".

Jeśli ktoś zakładał firmę i chciał się dowiedzieć, jak uniknąć problemów z niespłaconymi należnościami, mógł zadzwonić w czwartek (18 lutego, godz. 14-15) do naszego radcy prawnego. Pani Monika Cichacz, która odpowiadała na Państwa pytania specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. W Grupie Kapitałowej Obligo zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz reprezentacją  przed sądem w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Dzwoniąc pod numer 42 19777  można było ją pytać o zatory płatnicze (jakie są ich przyczyny, jak się ich ustrzec) oraz na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów handlowych.

Dyżur telefoniczny pełniony był w ramach akcji Gazety Wyborczej „Na swoim”. Była ona skierowana do osób, które dopiero założyły własne firmy. Od wtorku do czwartku organizowane są rozmowy z jedenastoma ekspertami, którzy będą odpowiadać na pytania ze swoich dziedzin. Szczegóły na http://www.lodz.gazeta.pl/naswoim.

Grupa Kapitałowa Obligo, wraz z organizatorami programu Młodzi w Łodzi przeprowadziła dla studentów prawa i administracji na szkolenie „Wybrane zagadnienia prawa spółek – aspekty praktyczne”, które odbyło się 17 marca w Urzędzie Miasta Łodzi.

Dwugodzinne, bezpłatne szkolenie jest skierowane do studentów prawa i administracji wszystkich lat. Prowadzone w atrakcyjny sposób przez eksperta z kancelarii adwokackiej "Obligo" Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka sp.k. będzie doskonałą okazją do uzupełnienia zdobywanych na uczelni informacji o studia przypadków z praktyki prawno-gospodarczej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:
•    źródła prawa,
•    rodzaje i typy spółek handlowych,
•    dobór formy organizacyjno-prawnej do rodzaju i rozmiaru planowanej działalności gospodarczej,
•    rozwój poszczególnych typów spółek handlowych po wejściu w życie Kodeksu Spółek Handlowych,
•    wymagania formalne dotyczące zawierania umów poszczególnych typów spółek handlowych,
•    rejestracja spółki handlowej – wskazanie istotnych różnic w zakresie przesłanek rejestracyjnych dotyczących poszczególnych typów spółek,
•    wybrane zagadnienia praktyczne z zakresu funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych.

Szkolenie odbyło się we współpracy z programem Młodzi w Łodzi.

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies