KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ ZAJRZEĆ DO KRAJOWEGO REJESTRU ZADŁUŻONYCH

A zaglądać do niego będzie można już od 1 lipca tego roku, bo tego dnia – zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2018 roku – wejdą w życie przepisy dotyczące uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Rejestr otwiera nowe możliwości pozyskiwania informacji przez wierzycieli, kontrahentów, a także pracodawców.

Jawny i powszechnie dostępny

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być źródłem informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. Rejestr ma być jawny, a dostęp do niego powszechny, za pośrednictwem Internetu. Będzie obejmował zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, będą w nim informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych oraz o tzw. alimenciarzach, czyli osobach, które nie płacą alimentów, a wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

Jaki dług sprawi, że zostaniesz wpisany do KRZ?

Będzie to konsekwencja następujących spraw:

 • prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne,
 • postępowanie upadłościowe,
 • prawomocne orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego,
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy albo ZUS,
 • tocząca się egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

Wpisów w rejestrze lub zmiany ich treści mogą dokonywać jedynie podmioty, które wskazał ustawodawca – może robić to:

 • Komornik Sądowy,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • właściwy naczelnik urzędu skarbowego,
 • właściwy dyrektor oddziału ZUS,
 • sąd.

Zgodnie z ustawą wpis ma funkcjonować w obiegu od 3 do 10 lat, od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania.

KRZ – nie za dużo danych?

Spore emocje budzi wśród komentatorów ilość danych, które będą zwarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przedmiotowy wpis będzie obejmował bowiem między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę podmiotu gospodarczego,
 • miejsce zamieszkania/siedzibę,
 • numer PESEL,
 • numer KRS,
 • numer NIP,
 • informację o postępowaniu upadłościowym,
 • informację o sądzie prowadzącym dane postępowanie,
 • sygnaturę akt sprawy.

Jedno jest pewne – wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych spowoduje zwiększoną ochronę dla wierzycieli oraz możliwość weryfikacji skuteczności ewentualnej egzekucji. Wspomniana ustawa ma spore znaczenie również z uwagi na fakt rosnącego zadłużenia Polaków, który niewątpliwie jest problemem z punktu widzenia prawnego jak i społecznego.

 

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies