FIRMA PRZEZ JAKIŚ CZAS NIE BĘDZIE ZARABIAĆ? ZAWIEŚ DZIAŁALNOŚĆ!

To rozsądne wyjście dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą, a – na przykład z powodu sezonowości biznesu – jego firma przez jakiś czas nie będzie mogła zarabiać. Bo zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w jej prowadzeniu.
I zwalnia z obowiązku opłacania składek ZUS czy podatków. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby skorzystać z zawieszenia firmy, jest brak przychodów wynikających z działalności gospodarczej w okresie zawieszenia.

Sytuacja, w której firma nie zarobi z powodu sezonowej działalności nie jest oczywiście jedynym scenariuszem, kiedy warto zastanowić się nad zawieszeniem działalności gospodarczej. Bywa przecież tak, że coś „nie idzie” w interesie. Nie chcemy go likwidować, ale z drugiej strony – nie zawieszając działalności – nie przetrwamy czasu potrzebnego na „podniesienie” firmy. Zawieszenie przyda się też wtedy, kiedy niemożliwe jest zaangażowanie się przedsiębiorcy w prowadzenie firmy, a więc w przypadku:

  • zdarzenia losowego, które uniemożliwia prowadzenie firmy
  • dłuższego wyjazdu lub choroby przedsiębiorcy.

Zawieszaj, ile razy chcesz

Lista przyczyn zawieszenia firmy nie jest nigdzie zdefiniowana – nie jest uzależniona od wystąpienia określonych okoliczności, wystarczy dowolny powód, aby skorzystać z tej możliwości. Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na dowolnie wybrany przez siebie okres (również bezterminowo), który nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Może z zawieszenia działalności korzystać dowolną ilość razy, a po jej wznowieniu może ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca jest wyrejestrowany z ZUS, nie płaci składek ZUS czy podatków, nie musi opłacać zaliczek na podatek dochodowy ani składać pliku JPK.

Zawiesiłeś – nie zarabiaj!

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca, co oczywiste, nie może nie tylko prowadzić działalności gospodarczej, ale także osiągać z niej bieżących przychodów. Może natomiast wykonywać niektóre czynności, które pozwalają zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności. Może na przykład:

  • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem
  • osiągać przychody finansowe z czynności dokonanych przed zawieszeniem
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
  • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem
  • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów
  • zabezpieczać źródła przychodów, powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

W trakcie zawieszenia na przedsiębiorcy ciążą także obowiązki związane z prowadzoną działalnością, między innymi obowiązek uczestniczenia we wszystkich postępowaniach  administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą jego działalności. Musi też uczestniczyć w kontrolach, prowadzić księgowość, opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Data we wniosku może być wcześniejsza lub późniejsza

Żeby zawiesić działalność gospodarczą trzeba złożyć wniosek CEIDG-1, na którym należy wskazać datę, od której działalność będzie zawieszona. Wskazana data może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale może być to data późniejsza niż złożenie wniosku. Co do zasady nie istnieje także ograniczenie w zakresie wskazania daty zawieszenia wcześniejszej niż złożenie wniosku.

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies