Alimenty natychmiastowe : szybciej, ale z algorytmem

Alimenty natychmiastowe to będzie nowość w polskim prawie. Mają sprawić, że rodzic, z którym przebywają dzieci, szybko otrzyma pieniądze na ich utrzymanie i wychowanie. Wysokość alimentów natychmiastowych wyliczona zostanie na podstawie algorytmu - na przykład przy piątce i większej liczbie dzieci przypadnie 364 zł na każde dziecko. Trzeba podkreślić, że alimenty natychmiastowe to jedynie alternatywa do ich dochodzenia w sposób dotychczasowy. Jeśli więc rodzic uzna, że na utrzymanie dzieci potrzebuje więcej pieniędzy, niż wynika z algorytmu, może dochodzić swoich roszczeń „po staremu”.

Po co te zmiany?

Dotychczas postępowania w sprawach o zasądzenie alimentów trwały długo. Rodzic, który w tym czasie zapewniał dzieciom środki na utrzymanie i wychowanie musiał więc złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie drugiego rodzica do łożenia na utrzymanie dzieci na czas trwania postępowania do momentu jego uprawomocnienia. Taki wniosek musiał być poprawnie skonstruowany pod względem formalnym, aby został niezwłocznie rozpoznany.

Ten stan rzeczy zmienić ma nowelizacja kodeksu rodzinnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,  która wprowadzi dotychczas nieznaną prawu polskiemu instytucję alimentów natychmiastowych. Planowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma wprowadzić art. 505 zn. 40 par. 1 k.p.c. i następne. Zostanie także wprowadzony art. 133 zn.1 k.r i o.p.
do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Jak starać się o alimenty natychmiastowe?

Do pozwu o alimenty natychmiastowe będzie potrzebne oświadczenie przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, który utrzymuje dzieci) zawierające informacje o:

  • uzyskiwanych dochodach,
  • kosztach utrzymania dzieci,
  • liczbie dzieci pochodzących od tych samych rodziców,

a ponadto:

  • oświadczenie o niewywiązywaniu się pozwanego z obowiązku łożenia na dzieci,
  • oświadczenie o braku wszczęcia sprawy o rozwód lub separację.

 

UWAGA

Trzeba pamiętać, że oświadczenia powyższe będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pozew ma być wnoszony na formularzu urzędowym, więc należy ufać ustawodawcy, że będzie on czytelny i przejrzysty, aby strona potrafiła w sposób samodzielny go wypełnić. Pozew będzie rozpoznawany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni od daty jego wpływu. Sąd wyda nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, który będzie wykonalny po upływie terminu do jego zaspokojenia. Pozwany będzie mógł go zaskarżyć - w postaci zarzutów od nakazu zapłaty. Musi wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części, oraz będzie musiał powołać wszelkie dowody pod rygorem utraty szansy na ich późniejsze powoływanie.

 

Ile wyniosą alimenty natychmiastowe?

Sposób wyliczenia alimentów natychmiastowych będzie się opierał na algorytmie, na który będzie się  składać:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę
  • współczynnik dzietności.

W oparciu o te dane będzie ustalana kwota przeliczeniowa. Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że przy jednym dziecku stawka alimentów natychmiastowych wynosiłaby 21%. minimalnego wynagrodzenia, przy dwojgu – 19%, przy trojgu – 17%, przy czworgu – 15% i przy pięciorgu oraz większej liczbie dzieci – 13%.

To oznacza, że obecnie alimenty natychmiastowe wynosiłyby (netto):

przy jednym dziecku – 588 zł
przy dwójce dzieci – 532 zł na każde dziecko
przy trójce - 476 zł na każde dziecko
przy czwórce dzieci - 420 zł na każde dziecko
przy piątce i większej liczbie dzieci – 364 zł na każde dziecko.


Wyższe alimenty tylko „po staremu”

Co ważne, uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów na podstawie dotąd obowiązujących przepisów. Alimenty natychmiastowe będą stanowić jedynie alternatywę. Prościej mówiąc: jeśli rodzic będzie chciał uzyskać wyższe kwoty alimentów, musi skorzystać z rozwiązań dotychczasowych.

 

Powiadomienie o plikach cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie używamy plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies